четвъртък, 9 май 2013 г.

Супертурнир в Ставангер "Norway Chess 2013"

Няма коментари:

Публикуване на коментар